Asianajotoimisto Teräskulma

Luotettava kumppani lakiasioihin

Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n asianajajat ovat erikoistuneet riitojen ratkaisuun ja oikeudenkäynteihin, perintöasioihin sekä uhrien avustamiseen rikosasioissa.

Palvelemme ammattitaitoisesti niin julkisyhteisöjä, yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin.

 
22.11.2018 — Asianajaja Esa Kärnä ainoana itäsuomalaisena järjestyksessään viidennessä välimieskoulussa

Asianajaja Esa Kärnä suoritti Keskuskauppakamarin ja Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan järjestämän Finnish Arbitration Academy -välimieskoulun. Tämänvuotiseen välimieskouluun osallistui kaikkiaan 32 lakimiestä. Suomessa on tällä hetkellä kaikkiaan noin 140 välimieskoulun suorittanutta kokenutta lakimiestä. Kärnä tuli ainoana itäsuomalaisena lakimiehenä valituksi tämänvuotiseen välimieskouluun. Kärnän mukaan kurssi antoi hyviä eväitä niin välimiehenä toimimiseen kuin myös avustamiseen välimiesoikeudenkäynnissä.

6.11.2018 — Asianajaja Esa Kärnästä uusi Ruotsin kunniakonsuli

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa on nimittänyt joensuulaisen asianajaja Esa Kärnän Ruotsin kunniakonsuliksi toimialueenaan Pohjois-Karjalan alue, Sotkamo, Kajaani ja Kuhmo. Konsulipalvelut järjestetään vuoden 2019 alusta lähtien Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n tiloissa Joensuussa osoitteessa Siltakatu 14 B 20.

esa_marketta

Erityisosaaminen

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Asiakkaamme ovat hyödyntäneet kokemustamme riitojen ratkomisessa niin yleisissä tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa, markkinaoikeudessa, välimiesmenettelyssä kuin kuluttajariitalautakunnassakin. Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n asianajajilla on aina pyrkimys asian tehokkaaseen ratkaisemiseen asiakkaan edun mukaisesti. Jos sopuun ei päästä, emme epäröi saattaa asiaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Erityisosaamista Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n asianajajilla on kaupallista toimintaa koskevista riidoista, rakentamiseen liittyvistä riidoista, asunto- ja kiinteistökauppariidoista, ositus- ja perintöriidoista, lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvistä erimielisyyksistä, työ- ja virkasuhderiidoista sekä julkisyhteisöjen ja palvelun tuottajien välisistä riidoista.

Hometaloasiat

Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n asianajajat ja lakimiehet ovat erikoistuneet asunto- ja kiinteistökauppariitoihin, erityisesti niin kutsuttuihin hometaloasioihin.

Perintöasiat

Teemme perunkirjoituksia ja testamentteja sekä avustamme asiakkaitamme osituksissa, perinnönjaoissa ja perintöriidoissa. Asianajajamme toimivat myös pesänselvittäjänä ja -jakajana perinnönjakoasioissa sekä pesänjakajana ositusasioissa.

Rikosten uhrien avustaminen

Avustamme rikoksen uhreiksi joutuneita koko prosessin ajan niin rikosilmoituksen tekemisessä, esitutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja vahingonkorvausten perinnässä.

Henkilöstö

esa

Esa Kärnä

Julkisyhteisöjen ja yritysten palvelut, riitojen ratkaisut.
Esa hoitaa asunto- ja kiinteistökauppariitoja koko Suomen alueella.

 

Lue lisää

Toimin lukuisten yrittäjien ja kunta-alan päättäjien lainopillisena neuvonantajana. Olen avustanut useissa sadoissa asunto- ja kiinteistökauppariidoissa sekä lukuisissa oikeudenkäynneissä mm. rakentamisen, teollisuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla sekä työ- ja virkamiesoikeuden, irtaimen kaupan ja perintöoikeuden aloilla. Olen avustanut yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa, välimiesoikeudessa, markkinaoikeudessa ja kuluttajariitalautakunnassa.

 

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy — 2013–
Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy — 2006–2012
Asianajotoimisto Lindblad Oy — 2005–2006

KOULUTUS

Oikeustieteen kandidaatti — 2005
Nordplus vaihto-ohjelma Uppsalan yliopisto, Ruotsi — 2005
Erasmus-vaihto-ohjelma Utrechtin yliopisto, Alankomaat — 2004

JÄRJESTÖTOIMINTA JA LUOTTAMUSTOIMET

Suomen lakimiesliitto Ry, Alueasiamies Pohjois-Karjala — 2010–
Suomen Asianajajaliiton jäsen — 2010–
Suomen Asianajajaliitto Itä-Suomen osasto, hallituksen varajäsen — 2016–
Ruotsin kunniakonsuli — 2018–

marketta

Marketta Laurikainen

(Vanhempainvapaalla)

Perintöasiat, rikosten uhrien avustaminen ja riita-asiat.
Palvelen asiakkaitamme Joensuussa ja Kiteellä.

Lue lisää

Hoidan pääasiallisesti perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja, kuten toimin pesänselvittäjänä ja -jakajana sekä hoidan perunkirjoituksia ja perinnönjakoja sekä lasten huoltoon ja elatukseen liittyviä riita-asioita. Lisäksi pääasialliseen toimenkuvaani kuuluvat kiinteistöriita-asiat sekä rikosten uhrien avustaminen.

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy  —  2013–
Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy, Assistentti/Lakimiesharjoittelija  —  2011–2013

KOULUTUS JA JÄSENYYDET

Suomen Asianajajaliiton jäsen — 2018–
Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto  —  2013

saara

Saara Leinonen

LUPALAKIMIES, OTM

Tuomioistuinharjoittelun vuoksi Leinonen on poissa aikavälin 3.12.2018–1.12.2019. Alustavan tiedon mukaan Leinonen palaa toimistollemme 2.12.2019 lukien.

Riita-asiat, erityisesti asunto- ja kiinteistökauppariidat sekä rikosten uhrien avustaminen.

Lue lisää

Hoidan pääasiassa asunto- ja kiinteistökauppariitoja sekä vuokrasuhdeasioita. Lisäksi erityisosaamistani ovat rikosasiat, joista erityisesti parisuhdeväkivalta-asiat.

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy  —  2017-
Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Joensuun palvelutoimisto, korkeakouluharjoitteilja — 2016

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto — 2017

valtteri

Valtteri Laukkanen

Riita-asiat, erityisesti asunto- ja kiinteistökauppariidat sekä kiinteistöihin liittyvät yhtiöittämis- ja vakuusjärjestelyt.

Lue lisää

Hoidan riita-asioita, erityisesti asunto- ja kiinteistökauppariitoja.

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy  —  2018–
Kainuun käräjäoikeus  —  2017–2018
Asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy  —  2015–2017
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos  —  2016–2017, 2018–

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto  —  2016

henna

Henna Nevalainen

Nevalainen siirtyy määräajaksi hallinto-oikeuteen ja on alustavan tiedon mukaan poissa aikavälin 1.10.–31.12.2019.

Riita-asiat, perintöasiat ja rikosten uhrien avustaminen. Avustan myös hallinto-oikeudellisissa asioissa niin julkisyhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin.

Lue lisää

Hoidan perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja, riita-asioita sekä toimin asianomistajien avustajana rikosasioissa. Lisäksi avustan myös hallinto-oikeudellisissa asioissa niin julkisyhteisöjä kuin yksityishenkilöitä.

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy, lakimies  —  2019–
Asianajotoimisto Teräskulma Oy, lakimiesharjoittelija  —  2018–2019
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos, opetus- ja tutkimusavustaja  —  2018
Asianajotoimisto Teräskulma Oy, asianajosihteeri  —  2015–2018
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, lainkäyttösihteeri  —  2013–2014

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto  —  2019
Hallintotieteen maisterin opinnot, Itä-Suomen yliopisto  —  2015–
Oikeustradenomi —  2013
Suomen kielen ja kirjallisuuden opintoja, Itä-Suomen yliopisto  —  2007–2010

valentina

Valentina Schnider

Riita-asiat, perintöasiat ja rikosten uhrien avustaminen. Palvelen asiakkaitamme myös venäjäksi.

Lue lisää

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy  —  2018–
Itä-Suomen maistraatti, Joensuun yksikkö, korkeakouluharjoittelija  —  2016

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto  —  2017

sakari

Sakari Pitkänen

OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAS

Lue lisää

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy, oik.yo.  —  2018 –

KOULUTUS

Oikeustieteen ylioppilas, Itä-Suomen yliopisto  —  2016 –
Ylioppilas, Kuusamon lukio —  2015
Talonrakentaja, Kainuun ammattiopisto —  2014

Hessu

Hessu Kosonen

OIKEUSNOTAARI

Lue lisää

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy, lakimiesharjoittelija — 2019 –   
Asianajotoimisto Karhinen & Pennanen Oy — 2017 – 2018

KOULUTUS

Oikeusnotaari, Itä-Suomen yliopisto — 2018
Ylioppilas, Kuopion klassillinen lukio — 2013

valtteri valokuva

Valtteri Nykänen

OIKEUSNOTAARI

Lue lisää

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy, lakimiesharjoittelija — 2019 –
Linnunmaa Lex Oy, projektiassistentti — 2018 – 2019

KOULUTUS

Oikeusnotaari, Lapin yliopisto — 2019
Ylioppilas, Joensuun lyseon lukio — 2012

Palvelemme myös Lieksassa ja Nurmeksessa

Palvelemme ajanvarauksella myös Lieksassa ja Nurmeksessa. Ajanvarauksella sovittavat henkilökohtaiset tapaamiset toteutetaan Tilitoimisto Likvidin toimipisteissä.

Sovi tapaaminen!

Ajanvaraus
Puh. 013 223 111

Tilitoimisto Likvidin toimipisteet
Kirkkokatu 16, 75500 Nurmes
Moisionkatu 2, 81700 Lieksa

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Teräskulma Oy

Puh. 013 223 111
Fax 013 223 113
asianajotoimisto@teraskulma.com

Postiosoite: Siltakatu 14 B 20, 80100 Joensuu

Käyntiosoitteet:

Joensuun toimisto
Siltakatu 14 B 20, 80100 Joensuu
Avoinna ma-pe klo 8–16

Kiteen toimisto
Hovintie 3, 82500 Kitee
Avoinna ma-pe ajanvarauksella

Lieksa
Tilitoimisto Likvidin toimipiste
Moisionkatu 2, 81700 Lieksa
Avoinna ma-pe ajanvarauksella

Nurmes
Tilitoimisto Likvidin toimipiste
Kirkkokatu 16, 75500 Nurmes
Avoinna ma-pe ajanvarauksella