Asianajotoimisto Teräskulma

Luotettava kumppani lakiasioihin

Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n asianajajat ovat erikoistuneet riitojen ratkaisuun ja oikeudenkäynteihin, perintöasioihin sekä uhrien avustamiseen rikosasioissa.

Palvelemme ammattitaitoisesti niin julkisyhteisöjä, yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin.

 

esa_marketta

Erityisosaaminen

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Asiakkaamme ovat hyödyntäneet kokemustamme riitojen ratkomisessa niin yleisissä tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa, markkinaoikeudessa, välimiesmenettelyssä kuin kuluttajariitalautakunnassakin. Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n asianajajilla on aina pyrkimys asian tehokkaaseen ratkaisemiseen asiakkaan edun mukaisesti. Jos sopuun ei päästä, emme epäröi saattaa asiaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Erityisosaamista Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n asianajajilla on kaupallista toimintaa koskevista riidoista, rakentamiseen liittyvistä riidoista, asunto- ja kiinteistökauppariidoista, ositus- ja perintöriidoista, lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvistä erimielisyyksistä, työ- ja virkasuhderiidoista sekä julkisyhteisöjen ja palvelun tuottajien välisistä riidoista.

Riitojen ratkaisussa ja oikeudenkäynneissä yhteyshenkilöinä ovat
Esa Kärnä ja Saara Leinonen.

Hometaloasiat

Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n asianajajat ja lakimiehet ovat erikoistuneet asunto- ja kiinteistökauppariitoihin, erityisesti niin kutsuttuihin hometaloasioihin.

Hometaloasioissa yhteyshenkilöinä ovat
Esa Kärnä ja Saara Leinonen.

Perintöasiat

Teemme perunkirjoituksia ja testamentteja sekä avustamme asiakkaitamme osituksissa, perinnönjaoissa ja perintöriidoissa. Asianajajamme toimivat myös pesänselvittäjänä ja -jakajana perinnönjakoasioissa sekä pesänjakajana ositusasioissa.

Kuolinpesä-, avioero- ja perintöasioissa yhteyshenkilönä on Marketta Karhinen.

Rikosten uhrien avustaminen

Avustamme rikoksen uhreiksi joutuneita koko prosessin ajan niin rikosilmoituksen tekemisessä, esitutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja vahingonkorvausten perinnässä.

Asianomistajien avustamisessa yhteyshenkilöinä ovat Marketta Karhinen ja Saara Leinonen.

Henkilöstö

henkilosto-esa

Esa Kärnä

Julkisyhteisöjen ja yritysten palvelut, riitojen ratkaisut.
Esa hoitaa asunto- ja kiinteistökauppariitoja koko Suomen alueella.

 

Lue lisää

Toimin lukuisten yrittäjien ja kunta-alan päättäjien lainopillisena neuvonantajana. Olen avustanut useissa sadoissa asunto- ja kiinteistökauppariidoissa sekä lukuisissa oikeudenkäynneissä mm. rakentamisen, teollisuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla sekä työ- ja virkamiesoikeuden, irtaimen kaupan ja perintöoikeuden aloilla. Olen avustanut yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa, välimiesoikeudessa, markkinaoikeudessa ja kuluttajariitalautakunnassa.

 

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy — 2013–
Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy — 2006–2012
Asianajotoimisto Lindblad Oy — 2005–2006

KOULUTUS

Oikeustieteen kandidaatti — 2005
Nordplus vaihto-ohjelma Uppsalan yliopisto, Ruotsi — 2005
Erasmus-vaihto-ohjelma Utrechtin yliopisto, Alankomaat — 2004

JÄRJESTÖTOIMINTA

Suomen lakimiesliitto Ry, Alueasiamies Pohjois-Karjala — 2010–
Suomen asianajajaliiton jäsen — 2010–
Suomen Asianajajaliitto Itä-Suomen osasto, hallituksen varajäsen — 2016–

henkilosto-marketta

Marketta Karhinen

Perintöasiat, rikosten uhrien avustaminen ja riita-asiat.
Palvelen asiakkaitamme Joensuussa ja Kiteellä.

Lue lisää

Hoidan pääasiallisesti perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja, kuten toimin pesänselvittäjänä ja -jakajana sekä hoidan perunkirjoituksia ja perinnönjakoja sekä lasten huoltoon ja elatukseen liittyviä riita-asioita. Lisäksi pääasialliseen toimenkuvaani kuuluu rikosten uhrien avustaminen.

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy  —  2013–
Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy, Assistentti/Lakimiesharjoittelija  —  2011–2013

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto  —  2013

Leinonen Saara_001 kopio (2)

Saara Leinonen

Riita-asiat, erityisesti asunto- ja kiinteistökauppariidat sekä rikosten uhrien avustaminen.

Lue lisää

Hoidan pääasiassa asunto- ja kiinteistökauppariitoja sekä vuokrasuhdeasioita. Lisäksi erityisosaamistani ovat rikosasiat, joista erityisesti parisuhdeväkivalta-asiat.

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy  —  2017-
Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Joensuun palvelutoimisto, korkeakouluharjoitteilja — 2016

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto — 2017

Palvelemme myös Lieksassa ja Nurmeksessa

Teräskulma Oy palvelee jatkossa joka arkipäivä myös Lieksassa ja Nurmeksessa. Ajanvarauksella sovittavat henkilökohtaiset tapaamiset toteutetaan Tilitoimisto Likvidin toimipisteissä. Käytössä on myös videoneuvottelulaitteet, joten kaikkien asianajajiemme palvelut ovat käytettävissä niin Lieksassa kuin Nurmeksessakin.

Sovi tapaaminen!

Ajanvaraus
Puh. 013 223 111

Tilitoimisto Likvidin toimipisteet
Kirkkokatu 16, 75500 Nurmes
Moisionkatu 2, 81700 Lieksa

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Teräskulma Oy

Puh. 013 223 111
Fax 013 223 113
asianajotoimisto@teraskulma.com

Postiosoite: Siltakatu 14 B 20, 80100 Joensuu

Käyntiosoitteet:

Joensuun toimisto
Siltakatu 14 B 20, 80100 Joensuu
Avoinna ma-pe klo 8–16

Kiteen toimisto
Hovintie 3, 82500 Kitee
Avoinna ma-pe ajanvarauksella

Lieksa
Tilitoimisto Likvidin toimipiste
Moisionkatu 2, 81700 Lieksa
Avoinna ma-pe ajanvarauksella

Nurmes
Tilitoimisto Likvidin toimipiste
Kirkkokatu 16, 75500 Nurmes
Avoinna ma-pe ajanvarauksella