Hometalopuhelin | Asianajotoimisto Teräskulma

Hometalopuhelin

Asianajotoimisto Teräskulman valtakunnallinen hometalopuhelin palvelee luottamuksella kaikissa asumiseen ja rakentamiseen liittyvissä riita-asioissa ma–pe klo 8–16.

Hometalopuhelimen neuvonta on maksutonta.

Homekoirat paljastivat vauriot lähes yhdeksässä tapauksessa kymmenestä

Viime vuosina yhä useammassa asunnon tai kiinteistön kaupan riitatilanteessa on ennen rakennetta avaavia tutkimuksia suoritettu homekoiratarkastus. Kiinteistöoikeuteen erikoistunut Asianajotoimisto Teräskulma Oy toteutti selvityksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka usein homekoirien merkkaama rakennekohta paljastuu rakennetta avaavissa tutkimuksissa vaurioituneeksi.

Selvityksen kohteeksi valittiin Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n tietokannoista 83 viimeisintä asunnon tai kiinteistön kaupan virhettä koskevaa toimeksiantoa, jossa asunnon tai kiinteistön kaupan jälkeen kaupan kohteessa oli tehty ensin Suomen Homekoirayhdistykseen kuuluvan homekoirayrittäjän homekoiratutkimus ja sen jälkeen rakenneavauksia.

Selvityksessä tutkittiin aineiston jutuissa kaupan jälkeen laadittuja homekoira- ja rakenneavausraportteja ja vertailtiin niiden havaintoja. Raporteista ilmenevistä rakenneavauksista vertailukohdiksi otettiin kohdat, joiden lähelle myös homekoira oli merkannut. Tämä tarkoittaa esim. samassa huoneessa merkkauskohdassa tai sen vieressä olevaa rakenneavauskohtaa taikka merkkauskohdassa väliseinän toisella puolella olevaa rakenneavauskohtaa. Jos homekoiran merkkauskohdan lähelle ei ollut tehty rakenneavauksia, huomioitiin muualle rakennuksessa tehdyt rakenneavaukset. Rakenneavausten vauriohavainnolla tarkoitetaan kuntotutkimuksen tekijän aistinvaraista havaintoa vaurioista ja/tai – materiaalimikrobinäyttein todettua vaurioviitettä.

 

Selvityksen tulokset

 

Homekoirat löytävät hometta.

73 tapauksessa, jossa homekoira oli merkannut, paljastui myös vaurio rakenneavauksissa (88,0 %)

10 tapauksessa rakenneavausten perusteella rakennuksessa ei ollut vauriota (12,0 %)

50 tapauksessa jokaisesta homekoiran merkkaamasta kohdasta, jonka lähelle oli sen jälkeen tehty myös rakenneavaus, paljastui vaurio (68,5 % osumatapauksista, 60,2 % kaikista tapauksista)

65 tapauksessa vaurio paljastui useammasta kuin joka toisesta homekoiran merkkaamasta kohdasta, jonka lähelle oli sen jälkeen tehty myös rakenneavaus (89,0 % osumatapauksista, 78,3 % kaikista tapauksista)

5 tapauksessa vaurio paljastui harvemmasta kuin joka toisesta homekoiran merkkaamasta kohdasta, jonka lähelle oli sen jälkeen tehty myös rakenneavaus (6,8 % osumatapauksista, 6,0 % kaikista tapauksista)

3 tapauksessa ei ollut tehty jatkotutkimuksia homekoiran merkkauskohdan lähelle, mutta niissä paljastui kuitenkin vaurio jossain kohdassa rakennusta (4,1 % osumatapauksista, 3,6 % kaikista tapauksista)

 

Tulosten arviointia ja johtopäätöksiä homekoiratarkastuksen merkityksestä

 

Aineiston perusteella homekoirat löytävät asunnon ja kiinteistön virheen kannalta merkityksellisiä vaurioita lähes yhdeksässä tapauksessa kymmenestä eli erittäin hyvin.

Homekoiran merkkausten perusteella on syytä aina tehdä jatkotutkimuksia rakenteita avaamalla.

Asunnon ja kiinteistön kaupan jälkeisissä virhevastuuselvittelyissä homekoiratarkastuksen merkitys on suuri. Ostajan velvollisuutena on näyttää toteen seikat, joihin ostaja vetoaa virheenä. Homekoiratarkastus auttaa paikallistamaan jatkotutkimuspaikkoja ja säästää näin jatkotutkimuskustannuksia. Lisäksi homekoirien merkkaukset voivat osaltaan tukea päätelmää siitä, että rakenteiden vauriot ovat ilmayhteydessä sisäilmaan.

Tutkimuksen suorittivat varatuomari Valtteri Laukkanen ja asianajaja Esa Kärnä Asianajotoimisto Teräskulma Oy:stä.

Homekoirayhdistyksen paikalliset toimijat:

http://www.suomenhomekoirayhdistys.fi/jaumlsenet.html


 

Hometalopuhelimen lakimiehet auttavat silloin, kun unelma uudesta kodista muuttuu painajaiseksi. Mitä tehdä, kun hyväkuntoisena ostettu asunto osoittautuukin hometaloksi? Asunto- ja kiinteistökaupan virhetilanteisiin erikoistuneet lakimiehet kertovat, kuinka tilanteesta selvitään ja miten ostajan kannattaa menetellä. Koska hometalo-ongelmat ovat raskaita molemmille osapuolille, avustamme myös myyjiä, jotka ovat saaneet reklamaation ostajalta.

Hometalopuhelin palvelee myös rakennusprosessiin liittyvissä erimielisyyksissä. Jos esimerkiksi kattoremontin tai ikkunaremontin toteutus ei ole vastannut sovittua, hometalopuhelimen lakimies neuvoo tilaajaa oikeudesta hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Neuvomme myös rakennusliikkeitä tilanteissa, joissa kysymys on esimerkiksi urakoitsijan vastuusta tilaajalle tai urakoitsijoiden välisestä vastuun jakautumisesta.

Jos et pysty soittamaan palveluaikana, voit lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostilla osoitteeseen hometalopuhelin@teraskulma.com tai tekstiviestillä numeroon 0400 198 891. Kerro viestissä nimesi ja puhelinnumerosi sekä milloin toivot yhteydenottoa. Voimme sopia maksuttoman puhelinneuvottelun ajankohdaksi myös illan tai viikonlopun.

Yleisimmät kysymykset

Epäilen, että ostamassani talossa on sisäilmaongelma, vaikka myyjä vakuutti talon olevan hyväkuntoinen. Missä vaiheessa minun kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen?

Lakimieheen kannattaa olla yhteydessä heti, kun epäilee virhettä. Yleinen harhaluulo on, että kiinteistön kaupassa myyjä olisi vastuussa viisi vuotta kaupasta riippumatta siitä, milloin virhe on havaittu. Ostaja ei kuitenkaan saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita siitä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsi virheen. Oikeuskäytännössä kohtuullinen aika on saattanut olla vain 3–4 kuukautta siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai voinut sen havaita. Asuntokauppalain mukainen takaraja reklamoimiselle käytetyn asunnon kaupassa on pääsääntöisesti kaksi vuotta. Kiinteistöjen kauppaa säätelevän maakaaren mukainen takaraja reklamoimiselle on viisi vuotta.

Voiko reklamaation tehdä itse?

Reklamaation voi tehdä itsekin, mutta suositeltavaa on jättää reklamaation tekeminen kiinteistöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen tehtäväksi, sillä laissa on säännöksiä koskien reklamaation sisältöä. Esimerkiksi pelkkä virheen ilmoittaminen myyjälle ei täytä reklamaation sisällölle asetettuja vaatimuksia.

Kuka maksaa lakimieskulut hometaloriidassa?

Jokainen osapuoli maksaa omat oikeudenkäyntikulunsa omalle avustajalleen. Jutun hävinnyt osapuoli yleensä velvoitetaan lisäksi korvaamaan jutun voittaneen vastapuolen kulut asiassa. Oikeusturvavakuutukset korvaavat yleensä omia oikeudenkäyntikuluja, mutta vastapuolen kuluja kattavat vakuutukset ovat harvinaisia, eivätkä kaikki vakuutusyhtiöt edes myy sellaisia.

Jos myyjä on maksukyvytön, kuka maksaa hinnanalennuksen tai kauppahinnan palautuksen?

Ei yleensä kukaan. Suurimpia riskejä asunto- ja kiinteistökaupassa on myyjän kyvyttömyys suoriutua hinnanalennuksen tai kauppahinnan palautuksen maksamisesta.

Mitä hometalopuhelimen maksuttomaan neuvontaan sisältyy?

Neuvonta sisältää yhden maksuttoman puhelinneuvottelun, jossa lakimiehen kanssa kartoitetaan soittajan tilanne ja mahdollisuuksien mukaan selvitetään tämän oikeudet ja mahdollisuus hyödyntää oikeusturvavakuutusta.

Olen myymässä 1970-luvulla rakennettua omakotitaloa. Miten voin pyrkiä välttämään riitatilanteet?

Ostajan asema kiinteistökauppaa koskevassa lainsäädännössä on verraten vahva. Ostajan asemaa suojataan mm salaisen virheen virhevastuusäännöksillä, joiden mukaan myyjä voi joutua vastuuseen piilevistä virheistä, jotka ilmenevät viiden vuoden sisällä kaupasta. Riitojen välttämisessä keskeisintä on se, että jo ennen kauppaa sekä myyjä että ostaja tietävät, missä kunnossa kohde on. Kohteen kunnon selvittämiseen kannattaa käyttää hyvän ammattitaidon ja kokemuksen omaavaa kuntotarkastajaa.

Kiinteistön kauppaa säätelevä maakaari antaa myös mahdollisuuden sopia jo kauppakirjassa laajasti siitä, mistä myyjä vastaa ja mistä ei. Vastuunrajausten tulee kuitenkin olla hyvin täsmällisiä ja vastuunrajausten laatimisessa kannattaa olla yhteydessä kiinteistökaupan virhetilanteisiin erikoistuneeseen lakimieheen niissäkin tapauksissa, joissa kohde on tarkoitus myydä kiinteistönvälittäjän kautta.

Miksi hometalopuhelimen lakimies kysyy osapuolten tiedot ennen neuvojen antamista?

Asianajotoimisto Teräskulma Oy noudattaa hometalopalvelussa Suomen Asianajajaliiton sääntöjä ja tapaohjeita. Sen vuoksi haluamme varmistua etukäteen siitä, ettemme ole esteellisiä neuvojen antamiseen. Este voi olla esimerkiksi toimeksiantosuhde jutun vastapuolen kanssa.

Voivatko ulkopuoliset saada tiedon siitä, että olen kysynyt neuvoa hometalopuhelimen lakimieheltä?

Eivät. Kaikki puhelumme ovat luottamuksellisia.