Asuntokaupan riita - meillä riidoista sovitaan 90 %

Riidan synty

Asuntokaupan riita syntyy usein virheen vuoksi. Myyjä voi esimerkiksi olla tietoinen asunnon kosteusvauriosta ennen kauppaa, mutta ei ole ilmoittanut siitä ostajalle. Tällaisessa tilanteessa ostaja voi vaatia hinnanalennusta tai jopa kaupan purkua. Asuntokaupassa voi myös syntyä erimielisyyksiä, jos myyjä katsoo, ettei virhettä ole tai ettei hinnanalennusta tulisi maksaa.

 

 

Asuntokauppa, myyjän ja ostajan vastuut

 

Myyjän sekä ostajan vastuut ja oikeudet

Ostajan vastuulla on ennen kaupantekoa tarkistaa asunto huolella ja varmistaa huoneiston kunto. Myyjän on syytä varmistaa, että kaikki tiedossa olevat virheet on kirjattu kauppakirjaan.

Myyjä voi olla vastuussa asunnon virheistä ja niiden korjaamisesta. Myyjä voi vaatia näyttöä väitetystä virheestä, ja ostajan kannattaa esittää asianmukaiset todisteet.

Ostajan on hyvä tietää, että hänellä voi olla oikeus vaatia esimerkiksi hinnanalennusta, jos myyjä on tiennyt virheestä, muttei ole ilmoittanut sitä ennen kauppaa. Oikeus vaatia esimerkiksi hinnanalennusta on myös, vaikka myyjä ei olisi tiennytkään virheestä, mikäli virhe on merkittävä.

 

 

Usein kysytyt kysymykset; Kosteusvaurio, myyjän vastuun osa, ostajan vastuun osa...

 

Asuntokauppariita oikeudessa

Jos asuntokaupan riita ei ratkea neuvottelemalla, asian voi viedä oikeuteen. Oikeudessa voidaan käsitellä esimerkiksi kysymyksiä virheiden laadusta, niiden merkittävyydestä ja siitä, onko ostajalla oikeus hinnanalennukseen. Oikeudessa voi myös tulla esille, onko myyjä toiminut vilpillisesti, ja onko ostajalle aiheutunut vahinkoa.

Asianajotoimisto Teräskulma ja asuntokauppariidat

Asianajotoimisto Teräskulma on kokenut asuntokauppariitojen käsittelyssä ja voi auttaa sekä myyjiä että ostajia asuntokauppariidan eri vaiheissa, kuten reklamoinnissa, vastaamisessa, neuvotteluissa, sovittelussa ja oikeudessa. Me autamme sinua ymmärtämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä valmistautumaan mahdolliseen sovintoneuvotteluun tai oikeudenkäyntiin.

 

 

Asuntokauppariita oikeudessa

Usein Kysytyt Kysymykset – Asuntokaupan riita

 

1.Voiko myyjä välttyä virhevastuulta?

Kyllä, myyjä voi välttyä vastuulta tietyissä tilanteissa. Jos ostaja oli tietoinen viasta ennen kauppaa tai jos vika on sellainen, joka ostajan olisi pitänyt havaita, myyjä ei yleensä ole vastuussa siitä. Myös kauppakirjaan tehdyt vastuunrajoitusehdot voivat vaikuttaa vastuunjakoon. Jos ostaja ja myyjä ovat sopineet kauppakirjassa, että myyjä ei ole vastuussa tietyistä vioista, ostaja ei yleensä voi vaatia myyjää korjaamaan näitä vikoja jälkikäteen tai hinnanalennusta vikojen vuoksi.

2. Miten ostaja voi vaatia hinnanalennusta?

Ostaja voi vaatia hinnanalennusta, jos hän voi näyttää toteen, että asunnossa on virhe. Vaadittavan hinnanalennuksen suuruus riippuu muun muassa virheen laadusta ja merkittävyydestä sekä siitä, kuinka paljon virhe vaikuttaa asunnon arvoon ja käytettävyyteen. Prosessi voi olla monimutkainen ja vaatii usein asiantuntijalausuntoja, joten ammattilaisen neuvojen hakeminen on suositeltavaa.

3. Miten asuntokauppariita ratkaistaan oikeudessa?

Asuntokauppariidan ratkaiseminen oikeudessa voi olla pitkä ja vaativa prosessi. Oikeus arvioi kaikki esitetyt todisteet, todistajalausunnot ja asiantuntijalausunnot ennen päätöksentekoa. Päätös perustuu lakiin ja päätöksenteossa kiinnitetään huomiota esimerkiksi osapuolten esittämiin argumentteihin ja näyttöön, kuten kaupan yksityiskohtiin, esimerkiksi kauppakirjaan.

4. Mitä ostajan tulisi tehdä, jos hän huomaa virheen asunnossa kaupan jälkeen?

Jos ostaja huomaa virheen kaupan jälkeen, hänen tulisi ilmoittaa siitä viipymättä myyjälle ja vaatia virheen korjaamista, hinnanalennusta tai kaupan purkamista, riippuen virheen laadusta ja merkittävyydestä. On tärkeää dokumentoida virheet huolellisesti ja olla yhteydessä asianajajaan tarvittaessa. Usein jo ensimmäisen reklamaation laatii asianajaja.

5. Kuinka pitkä aika ostajalla on vaatia hinnanalennusta virheen perusteella?

Virheestä on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Ostajalla on yleensä asunnon hallinnan luovutuksen jälkeen korkeintaan kaksi vuotta aikaa vaatia hinnanalennusta virheen perusteella. Tämä aika voi kuitenkin olla pidempi, jos myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

6. Voiko asuntokaupan riidan ratkaista sovittelulla?

Kyllä, asuntokaupan riidan voi usein ratkaista sovittelulla. Sovittelu on yleensä nopeampi ja kustannustehokkaampi tapa ratkaista riidat kuin oikeudenkäynti. Sovittelussa osapuolet pyrkivät pääsemään yhteisymmärrykseen riitatilanteessa joko osapuolten kesken tai ammattimaisen sovittelijan avustuksella.

7. Miten myyjä voi välttää asuntokaupan riitautumisen?

Paras tapa välttää asuntokauppariita on olla avoin ja rehellinen kaikista asunnon mahdollisista vioista ja puutteista. Myyjän tulisi antaa ostajalle kaikki tarvittavat tiedot asunnosta, ja ostajan tulisi tutkia asunto huolellisesti ennen kaupantekoa. Kauppakirja olisi syytä laadituttaa ammattilaisella.

8. Mitä voin tehdä, jos epäilen myyjän salanneen virheen?

Jos epäilet myyjän salanneen asunnon virheen, kannattaa olla yhteydessä asianajajaan. Asianajaja voi auttaa sinua selvittämään, onko sinulla oikeus vaatia hinnanalennusta, kaupanpurkua tai muuta korvausta ja miten voit edetä asian kanssa.

 

Asianajotoimisto Teräskulma on erikoistunut asuntokauppariitoihin ja voi tarjota asiantuntevaa apua ja neuvoja kaikissa asuntokauppaan liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä, niin autamme sinua löytämään ratkaisun asuntokauppariitaasi.

Yhteydenottolomake