Asianajotoimisto Teräskulma

Meillä riita kohtaa ratkaisun

Uskomme, että sopu kantaa hedelmää huomattavasti riitelyä paremmin. Katsomme eteenpäin ja keskitymme ratkaisun aikaansaamiseen sen sijaan, että hukkaisimme rahaa, sekä aikaa ongelman pitkittämiseen. Parhaimmillaan ehkäisemme riidat ennen kuin ne ehtivät syntyä.

Asiakkaamme ovat hyödyntäneet kokemustamme riitojen ratkomisessa niin yleisissä tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa, markkinaoikeudessa, välimiesmenettelyssä kuin kuluttajariitalautakunnassakin. Uutena vaihtoehtona tarjoamme perinteisten sovittelupalvelujen rinnalla omaa sovintomenettelyämme. Yksityisen sovittelupalvelun avulla riitoja ei tarvitse saattaa tuomioistuinten ratkaistavaksi riitaprosessissa tai tuomioistuinsovittelussa, vaan ne voidaan sopia nopeasti, edullisesti ja ennen kaikkea ilman julkisuutta.

Riidan osapuolet voivat saattaa asian sovintomenettelyyn vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla. Erityisen hyvin soviteltavaksi käyvät kaupalliset riidat, työsopimusriidat , asunto- ja kiinteistökauppariidat, rakennusurakkariidat, perintöriidat sekä omaisuuden ositukseen liittyvät riidat. Teräskulman sovitteluja järjestetään asiakkaiden toivomusten mukaan kaikkialla Suomessa, myös etäyhteyksin.

Erityisosaaminen

Lakipalvelujemme takaa löytyy juridiikan eri osa-alueisiin erikoistuneiden asiantuntijoiden toisiaan tukeva yhteisö. Asiakkaillemme tiiviiseen tiimityöhön perustuva toimintatapamme tarjoaa käyttöön koko talon ammattitaidon yhden henkilökohtaisesti palvelevan teräskulmalaisen kautta.

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Tähtäämme aina asian tehokkaaseen ratkaisemiseen asiakkaan edun mukaisesti. Jos sopuun ei päästä, emme epäröi saattaa asiaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Olemme syventyneet erityisesti kaupallista toimintaa koskeviin riitoihin, rakentamiseen liittyviin riitoihin, asunto- ja kiinteistökauppariitoihin, ositus- ja perintöriitoihin, lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyviin erimielisyyksiin, työ- ja virkasuhderiitoihin sekä julkisyhteisöjen ja palvelun tuottajien välisiin riitoihin.

Sovittelut

Sovittelijapalvelumme pitävät sisällään osapuolien avustamisen riita-asioiden sovintomenettelyissä, sovittelutoimiston sovitteluissa sekä riita-asioiden sovittelut kokonaan tuomioistuinten ulkopuolella. Sovunkylväjä.fi »

Hometaloasiat

Olemme erikoistuneet asunto- ja kiinteistökauppariitoihin. Erityisen runsaasti meillä on kokemusta niin kutsutuista hometaloasioista, joita hoidamme säännöllisesti koko Suomen alueella. Hometalopuhelin »

Perintöasiat

Teemme perunkirjoituksia ja testamentteja sekä avustamme asiakkaitamme osituksissa, perinnönjaoissa ja perintöriidoissa. Toimimme myös pesänselvittäjänä ja -jakajana perinnönjakoasioissa sekä pesänjakajana ositusasioissa. Perintöpuhelin »

Rikosten uhrien avustaminen

Avustamme rikoksen uhreiksi joutuneita koko prosessin ajan niin rikosilmoituksen tekemisessä, esitutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja vahingonkorvausten perinnässä. Rikosuhripuhelin »

Henkilöstö

Esa Kärnä

Lue lisää

Toimin lukuisten yrittäjien ja kunta-alan päättäjien lainopillisena neuvonantajana. Olen avustanut useissa sadoissa asunto- ja kiinteistökauppariidoissa sekä lukuisissa oikeudenkäynneissä mm. rakentamisen, teollisuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla sekä työ- ja virkamiesoikeuden, irtaimen kaupan ja perintöoikeuden aloilla. Olen avustanut yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa, välimiesoikeudessa, markkinaoikeudessa ja kuluttajariitalautakunnassa.

 

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy
Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy
Asianajotoimisto Lindblad Oy

KOULUTUS

Oikeustieteen kandidaatti
Nordplus vaihto-ohjelma Uppsalan yliopisto, Ruotsi
Erasmus-vaihto-ohjelma Utrechtin yliopisto, Alankomaat

JÄRJESTÖTOIMINTA JA LUOTTAMUSTOIMET

Suomen lakimiesliitto Ry, Alueasiamies Pohjois-Karjala
Suomen Asianajajaliiton jäsen
Suomen Asianajajaliitto Itä-Suomen osasto, hallituksen varajäsen
Ruotsin kunniakonsuli

Marketta Laurikainen

(vanhempainvapaalla)

Lue lisää

Olen toiminut rikosten uhrien avustajana lukuisissa rikosasioissa esitutkinnasta alkaen. Erilaisissa riita-asioissa, kuten kiinteistökauppariidoissa sekä lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa, olen toiminut avustajana niin tuomioistuimen ulkopuolella kuin tuomioistuimessa. Myös käsittelyt hallintotuomioistuimissa, vakuutusoikeudessa sekä kuluttajariitalautakunnassa ovat minulle tuttuja. Lisäksi olen hoitanut lukuisia perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja aina perunkirjoituksista ja testamentin laatimisista, perinnönjaoissa avustamiseen ja pesänselvittäjänä ja -jakajana toimimiseen.

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy
Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy

KOULUTUS JA JÄSENYYDET

Suomen Asianajajaliiton jäsen
Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto

Saara Leinonen

ASIANAJAJA, VARATUOMARI

Lue lisää

Olen hoitanut lukuisia asunto- ja kiinteistökauppariitoja, joiden lisäksi erikoisosaamiseeni kuuluvat asunto-osakeyhtiöihin sekä vuokrasuhteisiin liittyvät asiat. Hoitamiini riita-asioihin, rikosasioihin ja perintöoikeudellisiin toimeksiantoihin suorittamani tuomioistuinharjoittelu tuo kokemusta myös käräjäoikeuden näkökulmasta. Rikosasioista erityisosaamistani on parisuhdeväkivallan uhrien avustaminen.

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus
Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Joensuun palvelutoimisto

 

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto

Valtteri Laukkanen

Lue lisää

Hoidan riita-, rikos- ja perintöasioita niin tuomioistuimissa kuin niiden ulkopuolella. Minulla on tuomioistuinharjoittelun myötä tuoretta kokemusta riita-, rikos- ja hakemusasioiden ratkaisuun myös käräjäoikeuden näkökulmasta. Kehitän ja syvennän osaamistani oikeustieteen jatko-opinnoissa ja teen väitöskirjaa kiinteistöoikeuden alalta.

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy
Kainuun käräjäoikeus  
Asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy  
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos  

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto

JULKAISUJA

Asuinrakennuksessa oleva terveyshaitta kiinteistön laatuvirheen perusteena. Defensor Legis 2021.

Rakennuksessa oleva terveyshaitta kiinteistön ostajan tarkastusvelvollisuuden kohteena. Edilex 2021/37.

Oikeusturvavakuutus ja asianajajan palkkio. Defensor Legis 2021.

Oikeustapauskommentti ratkaisusta KKO:2020:23 – kiinteistön ostajan tarkastusvelvollisuus. Defensor Legis 2020.

Oikeustapauskommentti ratkaisusta KKO:2019:16 – kiinteistön ostajan tarkastusvelvollisuus. Defensor Legis 2019.

Kiinteistönkaupan purku ja kaupan kohteen arvon alentuminen. Teoksessa: Matti Ilmari Niemi – Esineoikeuden järjestelmän rakentaja. Juhlajulkaisu Matti Ilmari Niemi 1958 – 24/2 – 2018. Alma Talent, 2018.

Kiinteistön myyjän pidättymisoikeuden sivullissitovuus. Lakimies 2017.

 

 

 

 

 

Valentina Schnider

Lue lisää

Olen hoitanut perintö- ja rikosasioita, ulkomaalaisasioita sekä riita-asioita, erityisesti asunto- ja kiinteistökauppariitoja. Palvelen asiakkaitamme myös englannin ja venäjän kielellä.

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy
Itä-Suomen maistraatti, Joensuun yksikkö

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto

JULKAISUJA

Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotantoalueen sijoittamisessa ympäristönsuojelulain 13 §:n mukaan. Ympäristöjuridiikka 1/2018.

Sakari Pitkänen

LUPALAKIMIES, OTM

Lue lisää

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto 
Ylioppilas, Kuusamon lukio 
Talonrakentaja, Kainuun ammattiopisto 

JULKAISUJA

Kuntotarkastus osana kiinteistön kauppaa – vaikutus erityisesti ostajan tarkastusvelvollisuuteen yksityishenkilöiden välisessä asuinkiinteistön kaupassa. Itä-Suomen yliopisto 2021.

Valtteri Nykänen

Lue lisää

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy
Linnunmaa Lex Oy

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto
Ylioppilas, Joensuun lyseon lukio

Tytti Sirkeinen

LUPALAKIMIES, OTM

Lue lisää

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy
Pohjois-Karjalan edunvalvontatoimisto
Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimisto
Pirkanmaan oikeusaputoimisto, Yleinen edunvalvonta

KOULUTUS

Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto
Tradenomi, Tampereen ammattikorkeakoulu
Ylioppilas, Sodankylän lukio

 

Sanni Nylander

Sanni Nylander

ASIANAJOSIHTEERI

Lue lisää

URA

Asianajotoimisto Teräskulma Oy
STARMEN Design Group, Los Angeles

KOULUTUS

Tradenomi, Liiketalous, Karelia Ammattikorkeakoulu
Ylioppilas, Joensuun Lyseon Lukio

Palvelemme lakiasioissa valtakunnallisesti niin julkisyhteisöjä, yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin. Toimipisteemme sijaitsevat Itä-Suomen alueella Joensuussa, Ilomantsissa, Kiteellä, Lieksassa sekä Nurmeksessa. 

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Teräskulma Oy

Puh. 013 223 111
Fax 013 223 113
asianajotoimisto@teraskulma.com

Postiosoite: Siltakatu 14 B 20, 80100 Joensuu

Käyntiosoitteet:

Joensuun toimisto
Siltakatu 14 B 20, 80100 Joensuu
Avoinna ma-pe klo 8–16

Tikkurilan toimisto
Unikkotie 6 as 3, 01300 Vantaa
Avoinna ma-pe ajanvarauksella

Ilomantsin toimisto
Kalevalantie 13, 82900 Ilomantsi
Avoinna  ma-to ajanvarauksella, parillisten viikkojen perjantaisin 10–14

Kiteen toimisto
Hovintie 3, 82500 Kitee
Avoinna ma-pe ajanvarauksella

Lieksa
Tilitoimisto Likvidin toimipiste
Moisionkatu 2, 81700 Lieksa
Avoinna ma-pe ajanvarauksella

Nurmes
Tilitoimisto Likvidin toimipiste
Kirkkokatu 16, 75500 Nurmes
Avoinna ma-pe ajanvarauksella