RIKOSTEN UHRIEN AVUSTAMINEN

Rikoksen uhriksi joutuminen on ikävä ja usein yllättävä tapahtuma, joka herättää paljon epävarmuutta ja kysymyksiä asian selvittämisen ja käsittelyn edetessä. Kyse voi olla monen tyyppisten rikosten, kuten esimerkiksi omaisuus-, väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi joutumisesta. Asianajotoimisto Teräskulmalla on pitkät perinteet rikosten uhrien avustamisessa. Mikään rikosasia ei ole niin arkaluontoinen, etteikö lakimiehiimme uskaltaisi ottaa yhteyttä.

Kuinka toimia rikoksen uhriksi jouduttuaan ja mitä esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana tapahtuu? Joudunko kohtaamaan rikoksen tekijän kasvotusten, mitkä ovat oikeuteni ja velvollisuuteni rikoksen uhrina? Kuka korvaa asian selvittämisestä aiheutuneet kuluni, entä mitä rikokseen perustuvia vaatimuksia voin esittää ja milloin? Asianajotoimisto Teräskulman lakimiehet vastaavat näihin ja muihin mahdollisiin rikoksen uhrin asemaan liittyviin kysymyksiisi ymmärrettävästi ja ammattitaidolla.

Voit ottaa meihin yhteyttä puhelmitse suoraan toimistomme numeroon: 010 419 4336.

YLEISIMMÄT KYSYMYKSET

Uhrin lakimieskuluista vastaa joko valtio, vakuutusyhtiö oikeusturvavakuutuksen perusteella tai uhri itse. Mikäli tekijä tuomitaan rikoksesta, velvoitetaan hänet yleensä korvaamaan uhrin lakimieskulut. Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n lakimiehet selvittävät apunasi, onko lakimieskulut mahdollista saada katettua joko valtion varoista tai oikeusturvavakuutuksesta ja huolehtivat myös siitä, että lakimieskulut tulevat asianmukaisesti vaadittua tekijältä. Vaatimuksen esittäminen voi olla välttämätöntä sen takaamiseksi, että kulujen maksaminen ei jää uhrin vastattavaksi. Rikosprosessin yhteydessä uhrille yleensä syntyy myös muita kuluja, joiden korvaamista on mahdollista vaatia eri tahoilta.

Asianajotoimisto Teräskulma Oy noudattaa Suomen Asianajajaliiton sääntöjä ja tapaohjeita. Sen vuoksi haluamme varmistua etukäteen siitä, ettemme ole esteellisiä neuvojen antamiseen. Este voi olla esimerkiksi toimeksiantosuhde tai muutoin liian läheinen kytkös jutun muiden osapuolten kanssa.

Lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä välittömästi rikoksen tapahduttua. Tämä edesauttaa prosessin asianmukaisessa etenemisessä ja uhrin oikeuksien toteutumisessa aina esitutkinnan alusta lukien.

Useimmissa tapauksissa lakimiehen käyttäminen ei ole pakollista, mutta uhrin oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi erittäin suositeltavaa. Vaikka lakimies ei ole uhrin tukihenkilö, hän vastaa ja huolehtii monista asioista prosessin kuluessa rikoksen uhrin puolesta tai toimii niissä apuna uhrin rinnalla.

Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa tukipalveluita rikoksen uhreille. Rikosuhripäivystyksestä voi saada esimerkiksi tukihenkilön oikeudenkäyntiä varten.

Yleensä rangaistus- ja korvausvaatimusten esittäminen itse on mahdollista, mutta ei suositeltavaa. Lakimiehen käyttämisellä varmistetaan se, että esitettävät vaatimukset ovat määrältään ja perusteiltaan asianmukaisia. Tämä on usein välttämätöntä vaatimusten menestymiselle. Lisäksi lakimies huolehtii siitä, että kaikki perustellut vaatimukset tulevat esitettyä, eikä oikeudenmenetyksiä synny.

Eivät voi. Kaikki puhelumme ovat luottamuksellisia.

 

Vastaukset kysymyksiin on laatinut asianajaja Marketta Laurikainen. Vastaukset ovat kokemukseen perustuvia vastauksia yleisiin kysymyksiin. Yksittäistapaukseen vastauksia ei voida suoraan soveltaa, vaan asia tulee aina varmistaa lakimieheltä.