Miksi osapuolten tietoja kysytään ennen neuvojen antamista?

By asianajotoimisto@teraskulma.com 14.2.2023

Asianajotoimisto Teräskulma Oy noudattaa Suomen Asianajajaliiton sääntöjä ja tapaohjeita. Sen vuoksi haluamme varmistua etukäteen siitä, ettemme ole esteellisiä neuvojen antamiseen. Este voi olla esimerkiksi toimeksiantosuhde tai muutoin liian läheinen kytkös jutun muiden osapuolten kanssa.